Nesten

Nesten

Wij hebben ten hoogste twee nesten per jaar, gemiddeld zelfs minder.

Nesten

De moeders kunnen na een rustpauze van minstens 1 jaar in optimale gezondheid en rust hun puppies groot brengen.
Daarnaast hebben wij de nodige tijd en energie beschikbaar om ons bezig te houden met onze andere honden.

De puppies worden in de keuken geboren en blijven daar tot ze naar hun nieuwe baasjes gaan. Hierdoor wennen zij aan alle gewoonten van het huishouden, waardoor zij optimaal voorbereid zijn op hun latere leven.

Op de leeftijd van 6 à 7 weken doen zij minstens een uitstap met z’n allen in de auto, wat hen weer een ervaring meer oplevert voor een goede toekomst.

Zij worden ook op karakter getest door een professionele hondentrainer. Op basis van deze bevindingen worden zij aan de nieuwe baasjes toegewezen.

Hoe dat in zijn werk gaat verneemt U uitgebreid tijdens het eerste bezoek aan ons.

Aankoop

Wij werken met een wachtlijst.

Indien u een puppy wenst, dan komt u bij ons thuis en wordt er kennis gemaakt. Op die manier leren wij u en uw naaste omgeving kennen, dit is van belang om U de optimale puppy te kunnen toekennen.

De reservatie voor de aankoop van een puppie is pas definitief als een voorschot is betaald.

Bij de reservatie beslist U ook welk geslacht U wil.

Bij de betaling van het voorschot zal u een ontvangstbewijs krijgen met daarop het nummer van de volgorde waarin de puppies worden toegewezen aan de nieuwe eigenaars.

Heeft u nummer 3 voor een teefje en zijn er 3 teefjes in het nest, dan heeft u recht op één van deze puppies.

Heeft u nummer 4 voor een teefje en er zijn slechts 3 teefjes, dan valt u uit de boot.
In het laatste geval zijn er verschillende opties mogelijk die wij met u zullen bespreken als u de eerste keer bij ons komt.

Indien u een optie wilt tot de aankoop van een puppy en u wenst dit thuis nog bespreken is dat geen enkel probleem.

Wij zullen een duidelijke periode afspreken waarbinnen u de beslissing aan ons meedeelt en het voorschot betaalt.

U krijgt dan een voorlopig volgnummer dat na betaling van het voorschot definitief wordt.

Vernemen wij niks van U binnen de overeengekomen periode, dan zal een eventuele andere koper het openstaande volgnummer toegewezen krijgen.

Als U op de wachtlijst staat, wordt U telkens zich iets nieuws voordoet op de hoogte gebracht, zoals de teef die loops wordt, dekking, zwangerschap, bevalling, wordt u op de hoogte gebracht.